• Home
  • Nieuws
  • VieDome biedt oplossingen bij knelpunten in het gebruik van Domotica thuis

VieDome biedt oplossingen bij knelpunten in het gebruik van Domotica thuis

Onlangs heeft Bureau Berenschot een onderzoek gepubliceerd onder de titel “Wat helpt om langer thuis te blijven wonen”. Het rapport is een verslag van gesprekken met stakeholders over het gebruik van domotica. In de praktijk blijken er volgens de onderzoekers verschillende barrières te zijn voor de toepassing van domotica. Daardoor blijft volgens hen grootschalige toepassing uit. Er is gesproken met ouderen, zorgorganisaties en beleidsmakers.

 

Een aantal knelpunten werden gesignaleerd. Voor de ouderen blijkt dat onder andere een eenvoudige gebruikersinterface van belang is en dat ouderen graag de mogelijkheid hebben om de technologie uit te proberen. Binnen VieDome is de gebruikersinterface per gebruiker aan te passen zodat de complexiteit afgestemd kan worden op de mogelijkheden van de ouderen. Tevens werkt VieDome met een operationeel model waarmee gebruikers eenvoudig technologie kunnen uitproberen. Bevalt het, dan behoudt men de technologie. Past de technologie niet, dan kan de keuze gemaakt worden voor een andere VieDome oplossing.

 

Ook thuiszorgorganisaties ervaren volgens het onderzoek belemmeringen. Zorgverleners hebben bij de implementatie bepaalde vaardigheden nodig. Daarnaast is de financiering van de implementatie vaak lastig. VieDome kent deze problematiek en daarom passen de oplossingen van VieDome binnen de huidige financieringsstructuur en wordt door het operationele businessmodel de omvang van investeringen tot een minimum beperkt. Vast onderdeel bij de implementatie is het opleiden van zorgverleners zodat zij zelf de domotica kunnen introduceren bij de eindgebruiker.

 

De beleidsmakers hebben het onder andere over knelpunten op het gebied van de businesscase. VieDome heeft veel knelpunten in de financiering opgelost door een operationeel model waarin er alleen kosten zijn als de domotica wordt gebruikt. Heeft een eindgebruiker de toepassing niet meer nodig dan wordt deze opgehaald en stoppen de kosten. Hiermee zijn de kosten direct gerelateerd aan de dienstverlening van de zorgorganisatie.