Observatie, bewaking, beeldcommunicatie, sociale alarmering en videocare voor intramurale zorg en thuiszorg. Mextal is al jarenlang een betrouwbare partner voor organisaties in de gezondheidszorg. Uitgangspunt hierbij is dat de bewaking en alarmering individueel afgestemd kan worden op de zorgvraag van de cliënt of bewoner. Mextal is ook leverancier van complete telecommunicatiesystemen waarmee medewerkers en/of cliënten zowel intern als extern kunnen communiceren, beveiligd en gelokaliseerd kunnen worden.

Mextal is een bedrijf dat zich met name de laatste jaren heeft toegelegd op het ontwikkelen en leveren van volledig op IP gebaseerde geïntegreerde communicatie-, observatie-, zorg- en beveiligingsystemen onder de merknaam VieDome . Mextal ontwikkelt hiertoe haar eigen hardware en software en maakt koppelingen met producten van andere leveranciers. Mextal verleent zelf de nazorg en service op alle door haar geleverde systemen zodat de klant altijd één aanspraakpunt heeft.

De klanten van Mextal zijn naast gemeenten en welzijnsorganisaties, voornamelijk zorginstellingen in diverse gebieden zoals ziekenhuizen, thuiszorg, zorg voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, en ouderenzorg. Omdat dit organisaties zijn die 24 uur per dag en zeven dagen per week in bedrijf zijn is de organisatie van Mextal hierop ingericht. Zo kent Mextal een helpdesk die 24 uur per dag bereikbaar is. De serviceorganisatie is zo ingericht dat de responstijd kort is.

Mextal wil een betrouwbare partner zijn voor haar klanten, waarbij service en dienstverlening voorop staan. De door Mextal geleverde systemen hebben een uptime van meer dan 99,9%. De service kan op afstand worden verricht zodat het zorgproces zo min mogelijk wordt verstoord.

Omdat Mextal beschikt over een eigen datacentrum met een rechtstreekse glasvezelverbinding naar de internet backbone van Nederland is Mextal in staat om al haar producten ook als een dienst te leveren.

Vandaag de dag gaan alle communicatiesystemen over op IP technologie. Video(tv)-distributie, telecommunicatie, bewaking, zorgondersteuning, observatie en beveiliging (brand en inbraak) gaan steeds vaker over één geïntegreerd IP-netwerk. Daarom heeft Mextal een geïntegreerd Multiservice Access Platform, waarin alle benodigde diensten over één IP-netwerk aangeboden worden, als uitgangspunt genomen bij haar systeemontwikkeling. Inmiddels is het, door het gebruik van verschillende applicaties en hardwaretoepassingen, mogelijk om alle voor een zorgorganisatie benodigde diensten te realiseren over één geïntegreerd IP-netwerk. Mede door het gebruik van “carrier-grade” IP-ethernet kunnen grotere aantallen locaties van willekeurige formaten (groot en klein) met elkaar worden verbonden. Hierdoor kan een organisatie, indien gewenst, voor haar eigen locaties optreden als service provider voor één of meerdere diensten. Dit leidt tot grote voordelen op het gebied van beheer en levert de op exploitatiekosten een aanzienlijke besparing op.

Mextal gaat uit van duurzame en langdurige relaties met haar klanten. Om dit te bewerkstelligen werkt Mextal met een systeem van raamovereenkomsten en bijzondere overeenkomsten met haar klanten. In de raamovereenkomst worden de algemene voorwaarden van de samenwerking vastgelegd. Met betrekking tot beheer, onderhoud, brandcertificering en andere zaken worden vervolgens bijzondere overeenkomsten gesloten die onderdeel uitmaken van de raamovereenkomst. De inhoud van de overeenkomsten is altijd maatwerk. De organisatie van Mextal is dusdanig flexibel opgezet dat bijzondere afspraken met specifieke klanten gemakkelijk ingebed kunnen worden in het proces.

Niet alleen een goed product, maar ook een goed advies: Mextal levert en installeert complete systemen op het gebied van observatie, bewaking, communicatie en sociale alarmering. Daarnaast kan Mextal praktijkgericht onderzoek verrichten om te bepalen welke systemen voor uw organisatie technisch en economisch het meeste geschikt zijn. Onze adviseurs kennen door hun jarenlange ervaring in verschillende sectoren de problematiek waarmee organisaties in de dagelijkse praktijk te maken hebben.

Mextal is onderdeel van de TKH holding en levert geïntegreerd in VieDome producten als toegangscontrole, brandmeldsystemen, telelcommunicatie systemen, dwaaldetectie, Inbraakdetectie, medicatie distributiesystemen, tracking and tracing en veel meer.